Ejerforeningen
Bakkebo Nord

 • På ejendommens trapper, i gange, foran garager og på flisearealer må der ikke henstilles knallerter, cykler eller lignende, og bestyrelsen kan uden ansvar lade sådanne genstande fjerne.
   
 • Cykling og knallertkørsel er af hensyn til sikkerheden ikke tilladt på gangstier, ligesom kørsel på parkeringsarealerne bør foregå med lav hastighed af hensyn til legende børn.
   
 • Parkering af personbiler og motorcykler må på boligområdet kun finde sted på de dertil etablerede parkeringspladser. Last- og campingvogne samt ikke indregistrerede motorkøretøjer må ikke henstilles uden særlig tilladelse.
   
 • Udvendige ændringer må ikke ske uden bestyrelsens godkendelse. Den indvendige vedligeholdelse af lejlighederne tilkommer det lejeren/ejeren at sørge for.
   
 • Lad ikke børnene lege eller opholde sig på trapper, i kældre, gadedøre og andre steder, der kan være til fare eller til gene for andre beboere. Det er naturligvis ikke tilladt at tegne eller male på ejendommens træ- og murværk eller på anden måde beskadige ejendommen eller dens haveanlæg. Forældrene vil blive draget til ansvar for børns eventuelle overtrædelser.
 • Børns leg med legetøj f.eks. bue og pil, luftbøsser, salonrifler o.l. er meget farlig, og må derfor ikke finde sted på ejendommens område

 • Benyttelse af radio, fjernsyn, stereoanlæg og andre musikinstrumenter skal ske med fornøden hensyntagen til naboerne. I de sene aftentimer bør man vise særlig hensyn til sine naboer ved at skrue ned, så man ikke forstyrrer andre beboeres ønske om nattero. I særlige tilfælde bør man sikre sig, at naboerne er indforstået med "støj" efter kl. 24.00.
 • Det er tilladt at holde hund og kat i lejlighederne, såfremt disse altid føres i snor. Dyrene må ikke forstyrre andre beboere, og ikke snavse til på trapper eller fælles arealer. Bestyrelsen forbeholder sig ret til at forlange dem fjernet, dersom disse forhold ikke overholdes.
   
 • Slagboremaskiner o.l. må benyttes alle dage fra kl. 08.00 til 19.00, dog ikke søn- og helligdage.
   
 • Fyrværkeri må ikke afbrændes i lejligheden, på trapper, i ejendommens gård og heller ikke udkastes fra altaner. På ejendommens friarealer skal gældende regler for afbrænding af fyrværkeri nøje overholdes

Ejerforeningen Bakkebo Nord,  Børglumvej 1-23 og 33-39, 7400 Herning, bakkebonord@mail.tele.dk

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk