Ejerforeningen
Bakkebo Nord

På hver af de store græsplæner i vores områder, er der en stor grillplads som må benyttes at alle beboere i ejerforeningen.

Der kan lånes en lille grill på kontoret uden beregning.

Der er borde og bænke ved grillpladserne.

Pasning af grønne arealer

Til de grønne arealer samt stier og parkeringsarealer, er der ansat et havefirma som varetager al havearbejdet med bl.a. beskæring af træer og buske og kultivering af bedene.

I samarbejde med haveudvalget er det også havefirmaets opgave at flytte og plante nye buske mv., ud fra en plan, som haveudvalget har fastlagt.

Alle er velkomne til at komme med idéer og forslag til dette arbejde. Læg blot en seddel i postkassen ved kontoret, opgang 7.

I området har vi også en altmuligmand. Han slår bla. græs, river blade sammen og fejer områdets stier og parkeringspladser, udskifter pærer, rengører vaskeriet og tilser affaldsrummene mm.

Om vinteren tager han sig endvidere af snerydning og saltning af områdets stier og parkeringsarealer, og i situationer med voldsomt snefald i samarbejde med havefirmaet.

Der er strøsand i cykelrummene ved opgang 1, 9, 19 og 39, som man selv må strø af, hvis der er glat på opkørslerne.

Hvis du opdager noget der er i uorden eller gået i stykker osv., så er du velkommen til at lægge en seddel i postkassen ved kontoret.

Ejerforeningen Bakkebo Nord,  Børglumvej 1-23 og 33-39, 7400 Herning, bakkebonord@mail.tele.dk

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk